Grow your network, sign up today

Register today and engage with our full network of users and companies

Sign up
Join the Conversation

Register your business today and engage with our full network of users and companies

Register your company
Home  /  News  /  Lá #gnótuaithe 19 Eanair 2022
Logo Back to News List

Lá #gnótuaithe 19 Eanair 2022

Tá lá #gnótuaithe Twitter/Insta á rith ag Digi2Market ar an 19ú Eanáir 2021. Tá sé mar aidhm ag an lá feasacht a scaipeadh faoi na daoine, seirbhísí agus táirgí iontacha atá taobh thiar de ghnólachtaí tuaithe a thacaíonn le geilleagair agus pobail réigiúnacha. Is mian linn an oiread daoine agus is féidir ar oileán na hÉireann, san Fhionlainn, san Íoslainn ar fud na hEorpa, agus níos faide anonn a bheith ag postáil thart ar #gnótuaithe.
Ní mór dúinn do chabhair chun go n-éireoidh leis.

Is iad Twitter agus Instagram na hardáin tosaíochta, ach is féidir leat a phostáil chuig Facebook nó LinkedIn freisin…

Beidh Digi2Market ag lorg tacaíochta ó:

MÁ TÁ TÚ AG POSTÁIL AS BÉARLA Úsáid #ruralbusiness le do thoil

EOLAS AS BÉARLA ANSEO

MÁ TÁ TÚ AG POSTÁIL I BHFIONLAINNIS, BAIN ÚSÁID AS:
#YRITTAJYYS #MAASEUTU

LISÄTIETOJA SUOMEKSI TÄÄLTÄ

MÁ TÁ TÚ AG POSTÁIL I ÍOSLAINNIS
BAIN ÚSÁID AS: #LANDSBYGGDARFYRIRTAEKI

UPPLÝSINGAR Á ÍSLENSKU MÁ FINNA HÉR

AG TACÚ LE DO GHNÓLACHTAÍ ÁITIÚLA:

Inis dúinn faoi na gnólachtaí tuaithe áitiúla is fearr leat agus an rud a thaitníonn leat fúthu. Taispeáin grá dóibh tríd an méid atá ar eolas agat a roinnt.

MÁ TÁ GNÓ TUAITHE AGAT, TÁ CEANN Á RITH AGAT NÓ TÁ TÚ AG OBAIR I GCEANN:

Tvúit faoi do ghnó, cad a dhéanann sé, conas a chabhraíonn sé le do chustaiméirí agus conas a thacaíonn sé le do phobal.

GNÓ INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN:

Faisnéis agus leideanna faoi do ghnó inbhuanaithe nó conas gnó a dhéanamh níos inbhuanaithe

CUIR GRIANGHRAF NÓ FÍSEÁN LE DO TVÚIT FREISIN, MÁS FÉIDIR:

Is féidir leat postáil chuig Instagram chomh maith, má tá cuntas agat agus má tá am agat, ach is é Twitter ár dtosaíocht ar an lá.

 

Is féidir le na tvúiteanna / postáil na rudaí seo a chur san áireamh:

IS MIAN LINN CABHRÚ LE GNÓLACHTAÍ TUAITHE A NAISC LE CHÉILE AR FUD NA HEORPA AGUS AN DOMHAIN CHUN FÁS AGUS NEARTÚ AGUS CHUN IAD A CHUR CHUN CINN GO DTÍ AN LUCHT FÉACHANA DOMHANDA IS LEITHNE
A D’FHÉADFADH A BHEITH ANN.

Cén fáth go bhfuil lá #gnótuaithe
tábhachtach

Is iad gnólachtaí tuaithe beaga cnámh droma na ngeilleagar agus
pobail réigiúnach. É sin ráite, is minic go mbraitheann na fiontraithe taobh thiar dóibh scoite amach agus bíonn sé deacair dóibh teacht ar mhargaí níos mó. Nascann Digi2Market iad le
líonraí ar líne agus cabhraíonn siad leo feabhas a chur ar a chuid margaíochta.
Anois is féidir leat cabhrú leo freisin, trí cad a thaitníonn leat fúthu a roinnt.

Is féidir leat páirt a ghlacadh trí

Postáil shamplacha

Seo cúpla postáil shamplacha chun roinnt smaointí a thabhairt duit:

FIOSRÚCHÁIN CHUIG:

TRISH@INISCOMMUNICATIONS.COM

Share this post

Logo Logo Logo

Leave a Reply

News Logo